'Allo 'Allo!

  


‘Allo ‘Allo! is a British sitcom, created by Jeremy Lloyd and David Croft, produced and broadcast by BBC between 1982 and 1992. It has 9 seasons and 85 episodes.
This is the show that made me discover British humor. My father talked to me about it many times. He used to watch it in secret in the 1980s, in Dictatorial Albania, at the ex Yugoslavian television. I started watching it in 2012 and it quickly became my favorite show.
I like the fact that it has real and good quality humor. I think it teaches you to do things in a professional way.

Short synopsis
Set in occupied France during the Second World War, the sitcom follows the antics of René Artois and his eccentric staff and regulars (Edith, Yvette Carte-Blanche, Madame Fanny La Fan, Monsieur Alfonse, Mimi Labonq etc.) who find themselves caught between the French Resistance (led by Michelle Dubois), British intelligence agents and airmen (Officer Crabtree, Flying Officers Fairfax and Carstairs) and German invaders, including Colonel Von Strohm, Lieutenant Gruber, Private Helga Geerhart and the graceless Gestapo agent Herr Flick.
(Richard Webber, 30 years of ‘Allo ‘Allo!)

EXTRA

Stage show – An extension of the TV show, also written by Jeremy Lloyd and David Croft. It ran between 1986 and 1992.

The Return of ‘Allo ‘Allo! – A special episode in which René writes his memoirs after the war. Several cast members take part, reprising their original roles. It includes interviews with the cast members and crew and clips from the series. It was broadcast on BBC1, in 2007, after 25 years from the beginning of the show.

30 years of ‘Allo ‘Allo! – Book written by Richard Webber, published in 2012. It contains essential details about the show, interviews, an episode guide etc.

R O
’Allo ’Allo! este un sitcom britanic, creat de Jeremy Lloyd și David Croft, produs și difuzat de BBC, între anii 1982 și 1992, având 9 sezoane și 85 de episoade.
Acesta este show-ul care m-a făcut să descopăr umorul britanic. Tatăl meu, care obișnuia să îl urmărească în secret la televiziunea iugoslavă, în Albania dictatorială a anilo ’80, mi-a vorbit despre el de multe ori. Am început să îl urmăresc în anul 2012 și a devenit în scurt timp serialul meu preferat.
Îmi place faptul că are umor adevărat, de bună calitate. Cred că te învață să faci lucrurile într-un mod profesionist.

Synopsis
Situat în Franța ocupată, din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, sitcom-ul urmează „pozenele” lui René Artois, proprietarul unei cafenele, ale excentricului său personal și clienților obișnuiți (Edith, Yvette Carte-Blanche, Madame Fanny La Fan, Monsieur Alfonse, Mimi Labonq, etc.), care se găsesc prinși între Rezistența Franceză (condusă de Michelle Dubois), agenți și piloți ai Inteligenței Britanice (ofițerul Crabtree, Piloții Fairfax și Carstairs) și invadatorii germani, incluzându-i pe colonelul von Strohm, locotenentul Gruber, secretara Helga Geerhart și Herr Flick, neîndemânaticul agent Gestapo.
(Richard Webber, 30 years of ‘Allo ‘Allo!)

EXTRA

Stage show – O extindere a serialului TV, scrisă tot de Jeremy Lloyd și David Croft. A fost jucată pe scenă între 1986 și 1992.

The Return of ‘Allo ‘Allo! – Un episod special în care René își scrie memoriile după al Doilea Război Mondial. Numeroși membrii ai distribuției participă, reintrând în rolurile inițiale. Include interviuri cu unii dintre actorii principali și ai echipei, însoțit de clip-uri din serial. A fost difuzat de BBC1, în 2007, la 25 de ani de la începerea sitcom-ului.

30 years of ‘Allo ‘Allo! (30 de ani de ‘Allo ‘Allo!) – Carte scrisă de Richard Webber, publicată în 2012. Conține detalii esențiale despre serial, interviuri, un ghid al episoadelor, etc.


A L

’Allo ’Allo! është një serial komik britanik i krijuar nga Jeremy Lloyd dhe David Croft, që u transmetua nga BBC-ja mes viteve 1982 dhe 1992, me 9 sezone dhe 85 episoade.
Ky serial më ndihmoi të zbuloj humorin anglez. Im atë, që e ndiqte fshehtas në televizionin jugosllav, në Shqipërinë diktatoriale të viteve ’80, më foli për të disa herë. Fillova ta ndjek gjatë vitit 2012 dhe, qysh nga ai çast, u bë seriali im i zgjedhur. Më pëlqen fakti që ka umor të mirëfilltë, me cilësi të lartë. Besoj se të ndihmon e të mëson t’i bësh gjërat në mënyrë profesioniste.

Synopsis
Në qytetin Nuvion të Francës së pushtuar, gjatë Luftës së Dytë Botërore, seriali paraqit „bëmat” e René Artois-ë, pronar i një kafeneje, të personelit dhe të kilentëve të përhershëm (Edith, Yvette Carte-Blanche, Madame Fanny La Fan, Monsieur Alfonse, Mimi Labonq, etj), të cilët gjenden mes Rezistencës Franceze (udhëhequr nga Michelle Dubois), agjentësh dhe pilotësh të Britanisë së Madhe (oficeri Crabtree, Pilotërt Fairfax dhe Carstairs) dhe pushtuesve gjermanë, ndër të cilët koloneli von Strohm, lokotenenti Gruber, sekretarja Helga Geerhart dhe Herr Flick, i dërguari i Gestapos.
(Richard Webber, 30 years of ‘Allo ‘Allo!)

EXTRA

Stage show – Një zgjatim i serialit, shkruar po nga Jeremy Lloyd dhe David Croft. U luajt në skenë mes viteve 1986 dhe 1992.

The Return of ‘Allo ‘Allo! – Një episod i veçantë, kur René shkruan kujtimet pas Luftës së Dytë Botërore. Shumë nga aktorët e dikurshëm marrin pjesë dhe rihyjnë në rolet e veta. Filmi përfshin edhe disa bashkëbisedime me aktorët kryesorë dhe me realizuesit, shoqëruar me copëza nga seriali. U transmetua nga BBC-ja në vitin 2007, 25 vjet nga fillimi i komedisë.

30 years of ‘Allo ‘Allo! (30 vjet ‘Allo ‘Allo!) – Liber i shkruar nga Richard Webber, botuar në vitin 2012. Përmban të dhëna e detaje thelbësore për serialin, biseda, një udhërrëfyes të episodeve etj.

CAST / DISTRIBUȚIE / ROLE

Gorden Kaye – René Artois
Carmen Silvera – Edith Artois
Guy Siner – Lieutenant / Locotenentul / Hubert Gruber
Vicki Michelle – Yvette Carte-Blanche
Richard Marner – Colonel / Colonelul / Kurt von Strohm
Kim Hartman – Private / Secretara / Sekretarja Helga Geerhart
Kirsten Cooke – Michelle Dubois
Richard GibsonHerr Otto Flick (1982-1992)
Rose HillMadame Fanny Lafanne
Arthur Bostrom – Officer / Ofițerul / Oficeri Crabtree
John D. Collins – Flying Officer / Pilot / Piloti Carstairs
Nicholas Frankau – Flying Officer / Pilot / Piloti Fairfax
John Louis Mansi – Engelbert von Smallhausen
Sue Hodge – Mimi La Bonq
Kenneth ConnorMonsieur Alphonse
Hilary Minster – General / Generalul / Gjenerali von Klinkerhoffen
Jack Haig – Roger Leclerc
Gavin Richards – Capitain / Căpitanul / Kapiteni Bertorelli (1987-1989)
Robin Parkinson – Ernest Leclerc (1991-1992)
Sam Kelly – Captain / Căpitanul / Kapiteni Hans Geering
Francesca Gonshaw – Maria Recamier
Paul CooperLondon Calling
Phoebe Scholfield – Henriette
Corle Ashby – Louise
Roger Kitter – Capitain / Căpitanul / Kapiteni Bertorelli (1991)
Moira Foot – Denise Laroque
Derek Royle – Ernesc Leclerc (1989)
David Janson – Herr Flick (1992)
Ken Morley – General / Generalul / Gjenerali von Flockenstuffen

CREW / ECHIPĂ / EKIPI

Jeremy Lloyd – writer / scriitor / shkrimtar
David Croft – writer, director, producer / scriitor, regizor, producător / shkrimtar, regjisor, produktor
Paul Adam – writer / scriitor / shkrimtar
John Chapman – writer / scriitor / shkrimtar
Ian Davidson – writer / scriitor / shkrimtar
Ronald Wolfe – writer / scriitor / shkrimtar
Ronald Chesney – writer / scriitor / shkrimtar
Mike Stephens – director, producer / regjisor, produktor
Susan Belbin – director / regizor / regjisor
Martin Dennis – director / regizor / regjisor
Richard Boden – director / regizor / regjisor
Sue Longstaff – director / regizor / regjisor
John B. Hobbs – director / regizor / regjisor


Photo from Wikipedia

Comments

Popular Posts